Greenshot help

Version 0.8 Nederlanse vertaling van de help door Jurjen Ladenius

Inhoud

 1. Een screenshot maken
  1. Regio vastleggen
  2. Laast gebruikte regio vastleggen
  3. Window vangen
  4. Gehele beeldscherm vastleggen
 2. Using the image editor
  1. Drawing shapes
  2. Adding text
  3. Highlighting things
  4. Obfuscating things
  5. Cropping the screenshot
  6. Re-using drawn elements
  7. Exporting the screenshot
 3. The settings dialog
  1. General settings
  2. Output settings
  3. Printer settings
 4. Want to help?
  1. Consider a donation
  2. Spread the word
  3. Submit a translation

Een screenshot maken

U kunt een screenshot maken door de Print toets van uw keyboard te drukken of
rechts op het Greenshot icon in de systray te klikken

Er zijn meerdere mogelijkheden om een screenshot te maken:

Regio vastleggen Print

De "regio vastleggen" modus maakt het mogelijk om een gebied van het beeldscherm te markeren voor een screenshot.

Nadat de regio vastlegen modus gestart wordt verandert de mouse-cursor in een kruis.
Stuur de muis naar een hoek van het gebied waarvan u een screenshot wilt hebben en
druk op de linker muisknop en hou deze gedrukt. Beweeg nu de muis naar de tegenovergestelde hoek
van uw doelgebied, tijdens het bewegen ziet u een groeiende groene rechthoek.
Op het moment dat u de linker muisknop los laat word het gehele groene gebied vastgelegd.

U kunt de spatie toets gebruiken om tussen de "regio vastleggen" en de
window modus te wisselen. De Esc-toets breekt het vastleggen af.

Als u een zeer exact gebied wilt vastleggen is het misschen eenvoudiger om eerst een groter
gebied te nemen en dan de screeshot bij te snijden in de
Greenshot beeld bewerking.

Laast gebruikte regio vastleggen Shift + Print

Als u al een keer een regio of een window
vastgelegt heeft, heeft u met deze optie de mogelijkheid nog een keer de zelfde regio vast te leggen.

Window vangen Alt + Print

Maakt een screenshot van het aktive window.

In de voorkeursinstellingen is een optie om niet
het aktive window te vangen, maar om een window interaktiv uit te kiezen.
Als deze optie aan staat kunt u een window selekteren door erop te klikken.
(net als in de regio vastleggen modus tekent Greenshot
een groene rechhoek om het window wat gekozen wordt.)

Als u gedeeltes van een window wilt vangen, bijvoorbeeld het zichtbare gedeelte
van de website die op dit moment in Internet Explorer getoont word, dan beweeg de muis
over het window een druk de PgDown toets. Op dit moment is het mogelijk
om kleinere gedeeltes van het window te selekteren en te vangen.

Gehele beeldscherm vastleggen Control + Print

Maakt een screenshot van het gehele beeldscherm, ook als er meerdere monitoren gebruikt worden.

De Greenshot beeld bewerking gebruiken

Greenshot komt met een eenvoudig te gebruiken beeld bewerking die verschillende handige werktuigen heeft en het
mogelijk maakt om vormen en annotaties op een screenshot te maken. Het is zelfs mogelijk om bepaalde delen van
uw screenshot onherkenbaar te maken of te markeren waardoor het beter opvalt.

De Greenshot beeld bewerking kan niet alleen voor screenshot maar ook voor andere beelden uit bestanden of het klembord gebruikt worden.
Klik hiervoor met de rechter muis knop op het Greenshot icon in de systray en selekteer Open beeld uit bestand
of Laad beeld van het klembord.

By default, the image editor will be opened whenever a screenshot is
captured. If you do not want to use the image editor, you can disable this
behavior in the settings dialog.

Drawing shapes

Select one of the shape drawing tools from the toolbar on the left hand side
of the image editor or from the Object menu. There is also a key assigned
to each tool for your convenience.

Available shapes are: rectangle R, ellipse E, line L
and arrow A.

Click, hold down the mouse button and drag to define position and size of the shape.
Release the mouse button when you are done.

You can move or resize existing shapes after selecting the selection tool
ESC from the toolbar.
For every element type there is a specific
set of options available to change the look of the element (e.g. line thickness,
line color, fill color). You can change the options for an existing element after
selecting it, but also for the next element to be drawn after selecting a drawing tool.

You can select multiple elements for editing at a time. In order to select multiple
elements, hold down the Shift key while clicking the elements.

Adding text

Usage of the text tool T is similar to the usage of the
shape tools. Just draw the text element to the desired
size, then type in the text.

Double click an existing text element to edit the text.

Highlighting things

After selecting the highlight tool H, you can define the area to be
highlighted exactly like you would draw a shape.

There are several options for highlighting, which you can choose from by clicking
the leftmost button in the toolbar on top:

Obfuscating things

Obfuscating parts of a screenshot is a good idea if it contains data which is not
intended for other people to see, e.g. bank account data, names, passwords or faces on images.

Use the obfuscate tool O exactly like the highlight
tool.

Available options for obfuscation are:

* Depeding on the performance of your computer, applying a blur effect might slow down
Greenshot's image editor. If you feel the image editor reacting slowly as soon as a
blur is applied, try reducing the value for Preview quality in the toolbar or
decrease the value for Blur radius.

If the blur performance is still too bad for you to work with, you might prefer
to use the pixelize effect instead.

Cropping the screenshot

If you only need a part of the screenshot you have captured, use the crop tool C
to crop it to the desired area.

After selecting the crop tool, draw a rectangle for the area of the screenshot you want
to keep. You can resize the selected area like any other element.

When you are content with your selection, use the confirm button in the toolbar or hit
the Enter key. You can cancel cropping by clicking the cancel button or hitting
ESC.

Re-using drawn elements

If you find yourself using the same or similar elements on most of your screenshots
(e.g. a textfield containing browser type and version, or obfuscating the same
element on several screenshots) you can re-use elements.

Select Save objects to file from the Object menu to save the current
set of elements for re-using it later. Load objects from file applies the
same elements to another screenshot.

Exporting the screenshot

After editing the screenshot, you can export the result for different purposes,
depending on your needs. You can access all export options through the File
menu, the topmost toolbar or via shortcuts:

After saving an image from the editor, right-click the status bar at the bottom of
the editor window to either copy the file path into the clipboard or open the
containing directory in Windows Explorer.

The settings dialog

General settings

Output settings

Printer settings

U wilt helpen?

Op dit moment zoeken we geen hulp voor de ontwikkeling. Maar u kunt meerdere dingen doen om
het Greenshot ontwikkelteam te ondersteunen.

Bij voorbaat dank :)

Overweeg een donatie

We stoppen een hoop tijd en werk in Greenshot om goede software gratis en open tot uw beschiking te stellen!
Als u het gevoel heeft dat Greenshot u meer produktief maakt, u of uw firma een hoop tijd en geld bespaard
of als u eenvoudig Greenshot en het idee van open source software goed vindt:
Overweeg een donatie ter eren van onze inspanningen.

Kijk AUB op onze home page om te lezen hoe u het Greenshot ontwikkelteam kunt ondersteunen:

http://getgreenshot.org/support/

Vertel het door

Als u Greenshot goed vind, vertel het door: vertel uw vrienden en kollegas over Greenshot.
Uw aanhang en achterban ook! :)

Geef Greenshot goede kritiek in software portals of verlink Greenshot in uw blog of website.

Maak een vertaling

Greenshot is niet in uw favorite taal vertaald? Als u denkt dat u software kunt vertalen dan bent u welkom!
Als u een geregisteerde gebruiker bij sourceforge.net bent kunt u uw vertaling in onze
vertalings tracker bekent maken.

Voordat u begin is het verstandig om te kijken of Greenshot niet al in de taal vertaalt is, zie de
downloads pagina. Ook kunt u op onze vertalings tracker kijken,
het zou kunnen dat al iemand aan de vertaling werkt of misschien hierover een diskussie heeft.

Een belangrijk punt is dat we vertalingen alleen op onze website zetten als het door iemand vertaalt is die
ook een sourceforge.net gebruiker is. Omdat we zeer waarschijnlijk de vertaling niet begrijpen is het nodig
dat we de gebruiker kunnen vinden, alleen dan kunnen we bij nieuwe Greenshot versies ook deze taal weer uitleveren.

ADVERTISEMENT